Nelson Mandela en anti apartheidsbeweging

Nelson Mandela en anti apartheidsbeweging

N.a.v. het overlijden van Nelson Mandela een gesprek met Roeland Muskens, auteur van het proefschrift’ Aan de goede kant: Een geschiedenis van de Nederlandse anti-apartheidsbeweging 1960-1990’en met Zuid-Afrika correspondent Bart Luirink, auteur van het boek ‘Voor Nelson Mandela. Verhalen en Voetnoten uit Nederland bij zijn negentigste verjaardag’.