Neanderthalers in Den Bosch

Neanderthalers in Den Bosch

Ze hadden het nooit verwacht. Tijdens het bouwen van een parkeergarage in Den Bosch kwamen naast de gebruikelijke bakstenen en schoenzolen ineens vuurstenen en hele oude dierenbotten tevoorschijn: de resten van een Neanderthalerkamp. Archeoloog Stefan Molenaar was een van de eersten die de vondsten mocht bekijken.