De Strontrace

De Strontrace

Tot het begin van de vorige eeuw vervoerden ongeveer 150 tjalken en klippers ieder een ton koemest van de dierrijke Friese Zuidwesthoek naar de Zuid-Hollandse Bollenstreek. Om deze traditie in stand te houden, wordt tegenwoord de strontrace georganiseerd.