Datavisualisatie scholeksters in het voorjaar

Datavisualisatie scholeksters in het voorjaar

Schiermonnikoog in het voorjaar. Scholeksters zijn op zoek naar voedsel op het drooggevallen wad voor hun jongen. Bekijk in de datavisualisatie hoe de scholeksters meebewegen met het patroon van eb en vloed.