De gierzwaluw

De gierzwaluw

Defensiebioloog Luit Buurma probeert het raadsel van de zwermende gierzwaluwen boven het IJsselmeer ontcijferen.