Vervloekte Protestanten

Vervloekte Protestanten

De vervloekingen van protestanten, gedaan op het Concilie van Trente, zijn onverkort van kracht, aldus aartsbisschop Eijk. Maar over welke vervloekingen en veroordelingen heeft de bisschop het eigenlijk? En wat gebeurde er op de algemene kerkvergadering tussen 1545 en 1563 nog meer dan het veroordelen van afgedwaalden ? Kerkhistoricus Paul van Geest over Eijk, het imagoherstel-concilie van Trente, de roomse omgang met afgedwaalde schapen en de protestantse afkeer van de anti-christ in Rome.