Het 30-ers dilemma

Het 30-ers dilemma

"Ik ben mooi, slim, mijn ouders zijn rijk, ik kan letterlijk alles worden wat ik wil, maar dat is zo benauwend!" Dan maar iets simpels en laagopgeleid als masseuse worden!

Dit fragment is onderdeel van

3Lab: Infantilio

Een black comedy over de absurditeiten van het volwassen leven, nagespeeld door kinderen.