'To seek some to eat from' van Judith van der Made

'To seek some to eat from' van Judith van der Made

een 'stopmotion' videoclip/animatie voor het 'noisy' drietal GHIU uit den haag
geinspireerd door de tekst van het nummer;
het hoofdonderwerp van de video is de groeiende individualisering in onze
samenleving en mogelijke consequenties hiervan