Peter Zegveld interview

Peter Zegveld interview

Melchior Huurdeman in gesprek met Peter Zegveld over het project Scherzo Mechanica. De heren maken muziek gecomponeerd vanuit het specifieke geluid dat de geluidsinstallaties van Peter Zegveld kunnen voortbrengen. Soms zacht suizend, fluisterend, dan weer loeiend, knallend of gewoon keihard.