Magna Carta, 10.32

Magna Carta nog steeds actueel

Magna Carta, 10.32

Magna Carta nog steeds actueel

Alweer 800 jaar geleden werden op een stukje schaapsperkament 63 eisen opgeschreven door 25 Engelse baronnen die geen zin meer hadden in de oorlogen uitvechten en financieren van hun Koning. Met tegenzin tekende de vorst op 15 juni 1215 het document, ook namens zijn erfgenamen, om het vervolgens te negeren. Hij werd gesteund door de Paus die het nietig verklaarde. Desondanks wordt het nu een van de belangrijkste documenten ter wereld geacht. De Britten claimen met hun Magna Carta de eerste rechtsstaat en mensenrechten ter wereld. De Magna Carta zou de basis zijn voor de Acte van Verlatinghe, de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring, De Franse Revolutie; en inspiratiebron voor Ghandi, Nelson Mandela en recenter voor de Amerikaanse rapper Jay Z. Kenner van Groot-Brittanie Peter Brusse vertelt in OVT over de Magna Carta en hoe de Engelsen ermee omgaan.