Toendra #7: De voorlichting van Eva

Toendra #7: De voorlichting van Eva

Veel mensen proberen werk en privé gescheiden te houden. Maar het wordt lastig als je woont op de plek waar je werkt. En vooral als op die werkplek dingen gebeuren die niet geschikt zijn voor de ogen van je negenjarige dochter. Maurice en Laura besluiten van hun grote boerderij te verhuizen naar een plek waar Eva minder wordt geconfronteerd met hun beroep. Maar of het ze helemaal lukt om werk en privé gescheiden te houden? Een verhaal gemaakt door Laura Stek.