Vluchtelingen vergelijkbaar met vluchtelingen Romeinse Rijk? 10.28

De vluchtelingen van het Romeinse Rijk

Vluchtelingen vergelijkbaar met vluchtelingen Romeinse Rijk? 10.28

De vluchtelingen van het Romeinse Rijk

Het is net als op het eind van het Romeinse Rijk, toen de barbaren kwamen en de beschaving weldra instortte. Met een opvallende regelmaat wordt de huidige vluchtelingencrisis vergeleken met de val van het Romeinse Rijk en de vermeende rol van de 'vluchtelingen' daarin, de Vandalen, Gothen en andere horden.Historicus Jeroen Wijnendaele, schrijver van 'Romeinen en barbaren', vergelijkt oude en nieuwe 'barbaarse volksverhuizingen'.