De Boeken met Bart Funnekotter, 11.05

De Boeken met Bart Funnekotter, 11.05

Bart Funnekotter bespreekt de nieuwste historische boeken. Met ditmaal, het boek over de lange Pruisische geschiedenis, ‘IJzeren koninkrijk’ van Christopher Clark; met ‘Dynastie’ van Tom Holland, over de opkomst en ondergang van Julius Caesar en zijn keizerlijke familie; met het boek van historicus Henk te Velde over de beroemde redenaars en de redenaarstradities in het Britse en Franse negentiende-eeuwse parlement, getiteld, ‘Sprekende politiek’: en met aandacht voor ‘Een kleine geschiedenis van de Nederlandse keuken’, van Jacques Meerman.