Het Heilig Jaar, 10.06

Het Heilig Jaar, 10.06

Er is er weer een: een Heilig Jaar. Ditmaal een extra ingelast Heilig Jaar door paus Franciscus. Dit ’Jubileum van de barmhartigheid’ moet de harten van bevroren kerkprelaten helpen ontdooien. Maar sinds wanneer kent de Moederkerk het zogenoemde jubeljaar. Het begon in de Middeleeuwen, zoals zoveel kerkelijke rituelen. En niet zelden was een heilig jaar ook een signaal aan de wereld, zoals in 1933, het jaar van Hitlers machtsovername, toen de kerk jubelde naar aanleiding van het negentiende-eeuwfeest van de kruisdood van de verlosser.Kerkhistoricus Peter Raedts is te gast