Mein Kampf, 10.20

Mein Kampf, 10.20

In Duitsland zijn er inmiddels 25.000 exemplaren van verkocht: de wetenschappelijke heruitgave van Mein Kampf is zogezegd een succes. Is het boek onschadelijk gemaakt door de 1600 extra pagina’s aan voetnoten die de apocalyptische tekst van Adolf Hitler omsingelen? De Führer wordt er in boekvorm in elk geval veel dikker van, maar wordt hij als historisch figuur kleiner of juist groter van al die tekst en uitleg? Hitlerkenners Willem Melching en Wim Berkelaar bespreken Mein Kampf.