Lek of hack? Pleitnota Wilders

Lek of hack? Pleitnota Wilders

Hoe gaat de journalistiek om met gelekte informatie, die wellicht op illegale wijze is verkregen? Concrete casus, het publiceren in het Algemeen Dagblad van informatie uit de gelekte of gehackte concept-pleitnota van advocaat Knoops, in het proces-Wilders. Huub Evers, media-ethicus en lid van de Raad voor de Journalistiek licht toe welke overwegingen de journalist of het journalistieke medium moet maken alvorens al dan niet te publiceren.