Sirvéntes

Occitaanse protestliederen

Sirvéntes

Occitaanse protestliederen

Manu Théron vertelt over het project waar hij momenteel mee bezig is: het herinterpreteren van de liederen van middeleeuwse Occitaanse troubadours.

Het Occitaans is de regionale taal, die gesproken werd (en soms nog wordt) in het zuiden van Frankrijk, maar ook in delen van Spanje en Italië. Théron vertelde daarover dat veel van de liederen van de troubadours, in het Occitaans, eigenlijk protestliederen zijn. Protest tegen de kerk, en met name tegen uitbuiting en onderdrukking. Veel van die troubadours waren aanhangers van de Katharen, toentertijd door de Rooms-katholieke kerk beschouwd als de ergste en gevaarlijkste vorm van ketterij en in het zuiden van Frankrijk met veel geweld uitgeroeid. Er waren verschillende soort poëzie en dus ook verschillende soorten liederen bij de Troubadours, waaronder het in de 13e eeuw ontstane Sirventés. De Sirventés is een satirisch of protest-gedicht, waarin het geweld dat in die tijd alomtegenwoordig was plastisch wordt beschreven, en waarin het ook vaak gaat over de stupiditeit van de machthebbers en de wispelturigheid van het menselijk gevoel - bepaald dus niet in de sfeer van de hoofse poëzie!

Grégory Dargent, Youssef Hbeisch en Manu Théron vormen het Trio Sirventés.