Songspiel My Videoland: Een voorstelling zonder beperkingen

Songspiel My Videoland: Een voorstelling zonder beperkingen

In de voorstelling 'Songspiel My Videoland' van De Veenfabriek en theatergroep Domino werken geschoolde acteurs en muzikanten samen met spelers met een beperking - al is de vraag wat 'beperkt' eigenlijk betekent, als het om fantasie en vrij denken gaat. Regisseur Paul Koek hoopt dat er ter plekke, samen met het publiek, een 'nieuwe werkelijkheid' gaat ontstaan. Verslaggever Elianne Meijer bezocht een repetitie.