Moeder Teresa: heilig of schijnheilig?

Moeder Teresa: heilig of schijnheilig?

Eindelijk is het dan zover: Moeder Teresa wordt op 4 september bijgeschreven in het ´Register der Heiligen’. De zalige uit Calcutta dankt haar promotie aan een wonderbaarlijke genezing van een vrouw die van haar tumor genas na het waarnemen van lichtstralen uit de ogen van een portret van moeder Teresa.Maar haar heiligheid is evenals haar persoon niet onomstreden. De genezing zou ‘toeval’ zijn en Teresa’s levenspad zou evenzeer door dubieuze contacten en handelingen zijn getekend als door altruïstische aanvechtingen.Historicus Peter Raedts en columnist en historicus Zihni Őzdil buigen zich over het sacraal fenomeen in mensengedaante.