Hendrik Verwoerd, Zuid Afrika, 11.15

Hendrik Verwoerd, Zuid Afrika, 11.15

Hij was misschien niet de architect van de apartheid, maar wel de eerste aannemer: de Zuid-Afrikaan Hendrik Verwoerd die 50 jaar geleden – op 6 september 1966 – werd vermoord. Hij maakte zich razend populair bij de Afrikaners met de belofte van Zuid-Afrika een republiek te maken, onafhankelijk van Groot-Brittannië. Wie was deze Zuid-Afrikaans nationalist van Nederlandse komaf? En was zijn dood een daad van politiek verzet tegen de apartheid, of een dollemansdaad? De parlementsbode die hem met een dolk neerstak had de opdracht tot de moord namelijk doorgekregen van een gehallucineerde reuzenlintworm uit eigen onderbuik.Te gast is Hendrik Verwoerds biograaf Bas Kromhout.