Graindelavoix

uit het Cambrai-manuscript

Graindelavoix

uit het Cambrai-manuscript

Graindelavoix is een Belgisch gezelschap dat heel oude muziek zingt, op een manier die je volgens mij nergens anders hoort. De artistiek leider van Graindelavoix, Björn Schmelzer, laat de stemmen van zijn koor klinken alsof de muziek niet alleen uit een heel andere tijd, maar werkelijk uit een andere wereld komt. Vorig jaar maakte Graindelavoix een CD met muziek uit het zogeheten Cambrai-manuscript. Muziek uit de 13e eeuw.
Van Eustache le Peintre de Reims en anonieme stukken.