Open Kaart: letterkundige Ena Jansen

Open Kaart: letterkundige Ena Jansen

Bijzonder hoogleraar Zuid-Afrikaanse letterkunde Ena Jansen won de 'UJ-prys vir Skeppende Skryfwerk in het Afrikaans'. De naam van de prijs lijkt zowaar even waardevol als de eer van het ontvangen ervan. Volgens de jury is het boek Soos familie een monumentale en noodzakelijke bijdrage aan de Zuid-Afrikaanse literatuur. Van 16 t/m 25 september levert Ena Jansen verschillende bijdragen aan de Week van de Afrikaanse roman. In de rubriek Open Kaart beantwoordt ze persoonlijke vragen over leven en werk.