Goed en kwaad gescheiden door een straat

Goed en kwaad gescheiden door een straat

Woord verkent deze week de grens tussen goed en kwaad. Presentatie: Frank Jochemsen. Van 3 tot 4 wordt goed en kwaad slechts gescheiden door een smalle straat. Aan de rechterkant bevindt zich de gereformeerd vrijgemaakte lagere school, aan de linkerkant een heidens flatgebouw.