Inspecties onder de loep

Inspecties onder de loep

Hoe onafhankelijk is de NZA, de Nederlandse Zorg Autoriteit?Daarover debatteerde deze week de Tweede Kamer. Vorige week bevestigde de commissie Borstlap de feiten die eerder door klokkenluider Gotlieb waren gemeld .Bij de NZA is met declaraties gerommeld, de privacybescherming was niet op orde en de minister bemoeide zich met de ‘onafhankelijke’ toezichthouder.De minister beloofde om die onafhankelijkheid van de NZA in ere te herstellen.Maar hoe zit met de onafhankelijkheid van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Onderwijsinspectie, de VWA en vele andere inspecties? Hoe ver staan die van hun ministerie? Argos inspecteert de inspecties.