OVT 2014-10-19, 11.05 Vriend en Vijand in de Koude Oorlog, wij en het buitenland

OVT 2014-10-19, 11.05 Vriend en Vijand in de Koude Oorlog, wij en het buitenland

Onze jongens vochten in Korea. Onze geheime dienst werd ingefluisterd door Amerikaanse diensten en Nederland deed dapper mee aan het bestrijden van de vijand, zowel in het internationale vertoog als in het militaire vertoon. De vijand, om kort te gaan, moest vrezen, zowel voor onze soldaten als voor onze woorden. En ondertussen waren er ook nog eens allerlei demonstranten die leden aan de Hollandse ziekte, de Hollanditis, en die maar raak demonstreerden tegen onze bondgenoot Amerika.Historicus Christ Klep, historicus Constant Hijzen en Koreaveteraan Harm de Jong over hoe Nederland meedeed aan de Koude Oorlog