New Horizons: de kunst achter games

New Horizons: de kunst achter games

Met de tentoonstelling New Horizons laat het Fries Museum in Leeuwarden de wisselwerking tussen traditionele kunst en game art zien. De beeldtaal van games bestaat pas drie decennia. De zoektocht naar manieren om de ruimte levensecht te verbeelden heeft zich hier in sneltreinvaart voltrokken; techniek bepaalt de mogelijkheden. Maar game artists zijn schatplichtig aan kunststromingen als het symbolisme, de romantiek en het surrealisme. Verslaggever Jan Paul de Bondt ging er kijken en doet verslag.