Hoge boetes voor het scheiden van afval

Hoge boetes voor het scheiden van afval

Afval scheiden is populair. Goed voor het milieu en goed voor de portemonnee, want hoe meer afval wordt gerecycled, hoe minder afval er naar de stort of de verbrandingsoven hoeft. En daardoor kan de afvalstoffenheffing voor de burgers omlaag. Maar in Brabant zit er een vervelende keerzijde aan deze aanpak. De gemeenten in Brabant hebben een boete van 7 miljoen euro gekregen van afvalbedrijf Attero. Volgens de afspraken met Attero moeten de gemeenten samen elk jaar minimaal 510 kiloton brandbaar huishoudelijk restafval leveren. Maar sinds een paar jaar lukt dat niet meer. Gemeenten zijn zo voortvarend bezig met afvalscheiding en recycling, dat zij hun verplichtingen tegenover de afvalverwerker niet meer kunnen nakomen. En die wil nu geld zien.  En dat is nog maar het begin. De afspraken met Attero lopen namelijk tot 2017.  Hoe heeft het zo ver kunnen komen dat gemeenten worden beboet voor goed gedrag, zoals veel Brabanders zeggen?