Robots in films

Robots in films

Robots zullen steeds meer deel uit gaan maken van ons leven. Maar wat voor relatie zullen we met ze ontwikkelen? Kunnen we van ze houden, en houden ze dan ook een beetje van ons? De ingewikkelde mengeling tussen angst en liefde voor robots speelt vaak een rol in scifi-films en staat centraal tijdens het imagine filmfestival. Daar geeft ook prof. Anneke Smelik een lezing over onze emotionele band met robots en machines. Zij stelt dat de mens-machine van een angstbeeld een ideaalbeeld is geworden. Aan de hand van films praat Floortje Smit met haar over robots en hartstocht.