OVT 10 mei 2015, 10.00-11.00, 1e uur

Falasja's; Wandelen in de Jordaan; Majesteitsschennis; boek Goed Fout

OVT 10 mei 2015, 10.00-11.00, 1e uur

Falasja's; Wandelen in de Jordaan; Majesteitsschennis; boek Goed Fout

Zwarte Joden; Socialistische wandeling; Majesteitsschennis; column Nelleke Noordervliet; Goed Fout