Frank Westerman

Ararat

Frank Westerman

Ararat

Een gesprek met nonfictie-schrijver Frank Westerman naar aanleiding van zijn nieuwe boek Ararat, waarin hij een reis maakt op het breukvlak van religie en wetenschap.
"Waar is de God van mijn kinderbijbel? Wie of wat heeft Zijn plaats ingenomen?"
Deze en andere vragen komen op wanneer Frank Westerman vanuit Armenie de bijbelse Ararat ziet, waar ooit de ark van Noach zou zijn gestrand. De schrijver beklimt de berg. In het boek houdt hij verschillende mythes tegen het licht.