Piet Calis

Vondel. Het verhaal van zijn leven (1587-1679)

Piet Calis

Vondel. Het verhaal van zijn leven (1587-1679)

Piet Calis vertelt over deze biografie.
In Vondel. Het verhaal van zijn leven (1587-1679) wordt de grote Nederlandse dichter midden in de zeventiende eeuw geplaatst: in het Amsterdam dat in verbluffend korte tijd uitgroeide tot de commerciële metropool van Europa en tegen de achtergrond van de Tachtigjarige Oorlog waarin de Nederlandse Republiek na een moeizame strijd haar onafhankelijkheid veroverde.