Herman de Regt • Hans Dooremaalen

Wat een onzin!

Herman de Regt • Hans Dooremaalen

Wat een onzin!

Gesprek met twee filosofen over hun boek:
Wat een onzin!; wetenschap en het paranormale.

Het zesde zintuig, leven na de dood, homeopathie, Intelligent Design en hekserij zijn in.
Veel mensen vinden het blijkbaar moeilijk te leven in een wereld zonder het bovennatuurlijke.
Herman de Regt en Hans Dooremalen onderwierpen diverse van deze fenomenen aan een grondig onderzoek.

Nota Bene: de reden dat veel kijkers aan 'rood' en 'een hamer' dachten na de vraag aan het begin van programma is dat dit de meest voor de hand liggende keuzes zijn. Dit is een vorm van de "cold reading" waar het over gaat in het programma. Iemand kan lijken te weten wat u denkt omdat hij of zij op vernuftige wijze lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen of achtergrond doorgrondt. Of, zoals in dit geval, een vraag stelt waarop het antwoord bij bijna iedereen hetzelfde zal zijn.