over vaders en zonen

marcel en herman brood/koos van dijk

over vaders en zonen

marcel en herman brood/koos van dijk

Zoektocht van Hugo Borst naar de gevoelige plekken in de relatie tussen vaders en zonen. Hugo Borst neemt wederom de verhouding tussen vaders en zonen onder de loep. De vader of de zoon is een bekende persoonlijkheid. Borst begeeft zich niet op de geëffende paden, want het zijn namelijk geen gewone verstandhoudingen waar het hem om gaat. Er wringt iets, er is iets loos. Vader en zoon zijn elkaar ontgroeid of uit het oog verloren. Ze hebben ruzie of leven op gespannen voet. Hun relatie is geteisterd door ingrijpende familieomstandigheden. Hoe gaan zij daar mee om? Borst wroet, graaft en spit en haalt de onderste steen boven. Tijdens ontmoetingen op plekken die voor vader en zoon een speciale betekenis hebben, ontvouwt zich gaandeweg het beeld van de grillige band die tussen vader en zoon vaak bestaat.