Argos TV - Medialogica

De Exota-affaire

Argos TV - Medialogica

De Exota-affaire

Medialogica: Het ontstaan van publieke opinie omdat beleidsmakers, journalisten en consumenten zich bewust of onbewust aanpassen aan de kaders en regels van de media. Met vaak nieuwe waarheden tot gevolg. Medialogica is in 2012 het 'grand dossier' van Argos-TV, de televisietak van de gezamenlijke multimediale onderzoeksjournalistieke redactie van HUMAN en VPRO. In een zesdelige reeks wordt aan de hand van concrete voorvallen het verschil tussen de werkelijkheid en het beeld dat media daarvan schetsten onderzocht. Een verschil met vaak verstrekkende gevolgen, voor individuen maar ook voor de samenleving als geheel.