De Hokjesman

De antroposofen

De Hokjesman

De antroposofen

De Hokjesman verdiept zich in de antroposofie, spirituele filosofie en occulte wetenschap, gebaseerd op de leer van Rudolf Steiner (1861-1925). Het in pacht hebben van de wijsheid zoals de antroposofie die leert, verplicht tot het verspreiden en toepassen ervan op veel terreinen. Zoals vrijeschoolpedagogie, heilpedagogie, euritmie, spraakvorming, kunstzinnige therapie├źn, antroposofische geneeskunde, sociale driegeleiding en biologische landbouw. Onze Hokjesman onderzoekt deze opmerkelijke combinatie van wetenschap en mystiek en hij aanschouwt hoe deze zelfbouwpakket-religie-zonder-god leidt tot een worsteling tussen de aanhangers onderling en de non-believers.