3Lab: Infantilio

3Lab: Infantilio

Een black comedy over de absurditeiten van het volwassen leven, nagespeeld door kinderen.