Jaaroverzicht 1939

Polygoon, december 1939

Jaaroverzicht 1939

Polygoon, december 1939

Compilatie van beelden van belangrijke gebeurtenissen uit 1939. SHOTS: - luidende klokken en jaartal "1939" dat steeds kleiner wordt tot het verdwijnt; - compositiebeeld van vlakken met afbeeldingen van belangrijke gebeurtenissen in 1939; - meisje zegt gedicht op waarin zij de hoop uitspreekt dat haar vader, net zoals alle andere gemobiliseerde militairen, gezond zal terugkeren en dat Nederland in 1940 niet bij de oorlog zal worden betokken. ARCHIEFBEELDEN: - geboorte prinses Irene; - prinselijk gezin op wintersport; - koninklijke familie die zich onder bevolking begeeft; - bezoek Wilhelmina aan Belgiƫ; - doop schepen door leden van het koninklijk huis; - MS "Oranje"; - verbinding Urk met vasteland; - bouw Maastunnel te Rotterdam en de gereedkoming van de klapbrug te Alblasserdam en de basculebrug te Dordrecht; - dood van sir Henry Deterding, dr. C.J.K. van Aalst, Anthony Fokker, generaal Snijders, mevr. Mann-Bouwmeester, Louis Davids en Oscar Tourniaire; - eeuwfeest NS; - zeventigste verjaardag Colijn - vijfde kabinet Colijn en nieuwe kabinet De Geer; - mobilisatie (oa troonrede Wilhelmina) en de Nederlandse verdedigingswerken; - scheepsrampen (oa door zeemijnen veroorzaakt); - distributiekaarten; - inundatie van delen van Nederland; - bezoek Wilhelmina aan schuilkelders te Amsterdam.