Bevrijding uit Koyagi (‘Rescue of Allied POWs from Kviako Camp, Nagasaki’)

US Army filmdienst, 12 september 1945

Bevrijding uit Koyagi (‘Rescue of Allied POWs from Kviako Camp, Nagasaki’)

US Army filmdienst, 12 september 1945

Het is waar je als maker van geschiedenisprogramma’s altijd op hoopt: de ontdekking van nog nooit vertoond archief. Dat is wat dit ongemonteerde filmpje is. Het heeft als titel ’Rescue of Allied POWs from Kviako Camp, Nagasaki’. In de summiere beschrijving in de database van de National Archives in Washington staat onder meer ‘Dutch POWs’. De verrassing komt als dit materiaal bij ons in de montagekamer op het scherm is te zien. Het is niet het gebruikelijke zwart-wit, maar kleur. We zien mannen in matrozenuniform van de Koninklijke Marine.