Seks en de zedelijkheidswetgeving

09-12-1973

Seks en de zedelijkheidswetgeving

09-12-1973

In 1911 kreeg Nederland op initiatief van de streng katholieke minister van Justitie Regout een nieuwe Zedelijkheidswet. Daarin was nauwkeurig vastgelegd welk seksueel gedrag strafbaar werd gesteld. In de wet van 1911 kwam kwam een verbod op het verleiden van minderjarigen van hetzelfde geslacht (het beruchte artikel 248bis), Ook kwam er een vernod op prostitutie en het openlijk vertonen van pornografie en de verkoop van voorbehoedmiddelen. De wet werd gezien als het opleggen aan de samenleving van de confessionele kijk op seksualiteit.