Invoering betaalautomaat

NOS, 4 november 1985

Invoering betaalautomaat

NOS, 4 november 1985

Minister Neelie Smit-Kroes pint voor het eerst