Toespraak minister-president Colijn n.a.v. bezetting Rijnland door Duitsland

NRU, 11 maart 1936

Toespraak minister-president Colijn n.a.v. bezetting Rijnland door Duitsland

NRU, 11 maart 1936

Op 11 maart 1936 houdt minister president Colijn een radiotoespraak tot het Nederlandse volk naar aanleiding van de bezetting van het Rijnland door nazi-Duitsland. Met deze bezetting schond Duitsland het verdrag van Locarno.