Vrijlating IRA-terrorist Robert Russell leidt tot verdere gewelddadigheden

TROS Aktua, 1988

Vrijlating IRA-terrorist Robert Russell leidt tot verdere gewelddadigheden

TROS Aktua, 1988

Het opsomming uit het jaar 1988 geeft een droevig beeld van een bijzonder bloedig jaar in het Noord-Ierse conflict. Het geweld over en weer leidt tot talloze doden en gewonden, met aanslagen tot ver over de Ierse grens, in het Limburgse Roermond. De vrijlating van IRA-terrorist Robert Russell datzelfde jaar gooit nog eens olie op het vuur en leidt in Belfast tot verdere gewelddadigheden. TROS Aktua maakte een reportage van de grimmige sfeer in de Noord-Ierse hoofdstad.