slim geven

Slim geven, is geven met maximaal belastingvoordeel. Als u ons minimaal vijf jaar steunt met een vast bedrag, dan is uw gift volledig aftrekbaar van de belasting.

Hoe werkt het?

  • Download hieronder het akteformulier en print hem twee keer uit. Vul deze in en onderteken beide exemplaren.
  • Bent u gehuwd of heeft u een partner? Dan moet ook uw partner tekenen.
  • De ondertekendatum is de startdatum. Het door u gekozen jaarlijkse bedrag moet elk kalenderjaar gedoneerd worden. Alleen dan is de akte geldig.  
  • Vul het gedeelte voor de betalingsvolmacht in. Daarmee machtigt u de VPRO om gedurende de looptijd van de schenking uw bijdrage af te schrijven van uw bankrekening.
  • Stuur op naar de VPRO, t.a.v Natalja van der Linden, Antwoordnummer 346, 1200 VB Hilversum (postzegel is niet nodig)
  • De VPRO ondertekent beide aktes en stuurt één exemplaar terug voor uw administratie.
  • Bewaar uw exemplaar goed; de Belastingdienst kan erom vragen.

Bereken uw voordeel via de schenkcalculator.

De gift kan zelfs verhoogd worden zonder dat het u extra geld kost. Veel mensen tellen het bedrag dat zij van de Belastingdienst terugkrijgen op bij het bedrag dat ze toch al wilden geven. Een geweldig gebaar.

De VPRO is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Lees hier meer over de geldende regels voor belastingaftrek.

Meer weten?

Heeft u vragen, neem contact op met Natalja van der Linden via n.vander.linden@vpro.nl of 088-2058 888. Eenmalige donaties kunt u doen via het online geven formulier.