Djika begini, Mohammedaans gebed, An Java

Constant van de Wall, Paul Seelig, Linda Bandara, Jan Rokus van Roosendael

Renate Arends (sopraan) & Henk Mak van Dijk (piano)

Djika begini - Paul Seelig (1876-1945) 
Op romantische wijze geharmoniseerd op een bestaande Maleise pantun (liefdesgedichtje van vier regels). Hij maakte Liebeslied voor zijn vrouw in 1914, hij was toen in de zomer in Den Haag en ontmoette haar daar. Liefde op het eerste gezicht, zij trouwden in september en vertrokken met de boot naar Indie. 

Mohammedaans gebed - Constant van de Wall (1871-1945)
Een vrij uniek lied omdat het gaat om het uitdragen van de islam, naar tekst van een oude Islamfilosoof Bokhari. Het komt neer op: Allah is groot! Een van de weinige (Maleise) Islam liederen in de klassieke muziek. 

An Java - Linda Bandara (1888-1960)
Een weemoedig lied met een begeleiding die aan gamelan doet denken. Het gaat over het eeuwige verlangen naar haar paradijs Java, waar ze nooit meer zal terugkeren. Linda Bandara introduceerde haar composities in Wenen in de beroemde Gouden Zaal in een combinatie van gamelaninstrumenten met de Wiener Symfoniker. Zij was geboren op een hooggelegen koffie-onderneming op Midden-Java. Zij is van Oostenrijkse ouders, en haar moeder had nog bij Anton Bruckner compositielessen gevolgd. 

Sarah Jeffery (blokfluit)

Rotations (1988) - Jan Rokus van Roosendael (1960-2005)
De muziek wordt gerangschikt op twaalf standaards die in een cirkel rondom de uitvoerder zijn opgesteld. De musicus roteert naar rechts en speelt het de variaties als het ware van standaard naar standaard. In dit werk is de invloed van de niet-westerse muziek die het werk van Van Roosendael kenmerkte goed te horen. 
Rotations voor altblokfluit (of eventueel hobo) kan op twee manieren worden uitgevoerd. De eerste mogelijkheid is dat de uitvoerder de muziek speelt die zoals gebruikelijk op één standaard staat. De tweede mogelijkheid is dat de uitvoerder, terwijl hij of zij naar rechts roteert, de muziek speelt die rondom hem of haar geplaatst is op twaalf standaarden. Het notenmateriaal van de ene standaard is specifiek van karakter en verschilt van de andere standaarden. Per rotatieronde wordt dit materiaal gevarieerd en ontwikkeld. Rotations is derhalve een tweedimensionale compositie. Er vindt immers zowel een ontwikkeling plaats in horizontale zin (roterend van standaard tot standaard) als in verticale zin (de variaties per standaard). In Rotations wordt een synthese bereikt tussen het ontwikkelende (variaties) en het statische (gesloten vorm).