Reactie C1000 en Jumbo

Argos heeft vragen gesteld aan supermarktketen C1000/Jumbo over wat zij doen om het alcoholverkoopverbod aan minderjarigen te handhaven. Hieronder de vragen van Argos en in het aangehangen document de antwoorden van het bedrijf.

Vragen Argos

1. Hoe controleert C1000 op leeftijd bij de verkoop van alcohol?

2. Overweegt u de wijze van controleren aan te passen, gezien de zeer matige nalevingscijfers? Zo ja, hoe? Welke aanpassingen overweegt u?

3. C1000 kondigde in 2008 aan de leeftijdscontrole voortaan te zullen laten uitvoeren door het zogeheten Ageviewers-systeem, een systeem waarbij de controle niet meer plaatsvindt door de caissière maar door een controleur op afstand, via een cameraverbinding. De toenmalige directie achtte dit in het belang van de caissière (die niet meer zou worden geconfronteerd met boze klanten) en in het belang van de naleving, die zou verbeteren. Toch voerde C1000 het systeem niet in. Waarom niet?

4. Betrokkenen hebben tegenover ons verklaard dat de andere supermarktconcerns destijds voorstelden om gezamenlijk één lijn te trekken met betrekking tot leeftijdscontroles. Het systeem dat toen de voorkeur kreeg van de supermarkten, was het systeem van persoonlijke controle door de caissière. Om die reden ging de introductie van Ageviewers bij C1000 niet door. Klopt dit? Zo niet, hoe ging het wel?

5. Onderzoeken tonen aan dat het Ageviewers-systeem een nalevingspercentage scoort van meer dan 90 procent, terwijl de naleving in de supermarkten via controle via de caissière al jaren onder de maat is en op dit moment blijft steken op 55 procent. Overweegt C1000 om Ageviewers (of een soortgelijk systeem, waarbij wordt gecontroleerd op afstand) alsnog in te voeren? Zo ja, waarom en per wanneer? Zo nee, waarom niet? Heeft dit te maken met de afspraken die in CBL-verband zijn gemaakt mbt leeftijdscontrole?

6. Geen enkel supermarktconcern dat is aangesloten bij het CBL, hanteert een systeem waarbij wordt gecontroleerd op afstand. Waarom niet?

7. Hangt dit wellicht samen met onderlinge afspraken? (In de CBL-code voor de verkoop van alcohol - waaraan de leden zich moeten committeren - staat bijvoorbeeld expliciet dat de leeftijdscontrole in supermarkten dient te worden uitgevoerd door de caissière (en dus niet op een andere wijze).

8. Uit interne documenten van C1000/Jumbo die in ons bezit zijn, blijkt dat C1000/Jumbo het Ageviewers-systeem omschrijft als 'totaal niet geschikt is voor de supermarktomgeving'; het systeem zou 'extreem veel irritatie' opwekken bij mensen die duidelijk ouder dan 18 zijn. Dit zou blijken uit het proefproject dat in 2011 is gedaan bij een supermarkt in Alphen aan den Rijn. De betreffende supermarkteigenaar verklaarde destijds dat het systeem 'technisch perfect' werkte, en dat 'klanten eenvoudig te bewegen waren om bij de twee pilotkassa's af te rekenen'. Een 'minderheid van 50-plussers' begreep de procedure niet maar 'werkte na uitleg mee'. Op basis van welke uitkomsten uit dit proefproject acht u Ageviewers 'totaal niet geschikt is voor de supermarktomgeving'?

9. Waarom staat C1000/Jumbo het franchisehouders niet toe om (op kosten van de franchisehouder) het Ageviewers-systeem in te voeren?

10. Klopt het dat CFO Jumbo Ton van Veen aan oud-C1000-commissaris Jan Hovers heeft laten weten dat Jumbo best Ageviewers wil invoeren indien alle supermarkten dit doen?

11. Onder welke omstandigheden zou C1000 overschakelen op een systeem van leeftijdscontrole op afstand?

Zie de bijlage voor de reacties van C1000 en Jumbo