Antwoord Minister Schippers op vraag over noacs

Argos vroeg eerder deze week aan de Minister van Volksgezondheid Edith Schippers hoe het staat met het onderzoek dat de Gezondheidsraad zou uit voeren naar het gebruik van de Noacs.

Hierbij haar antwoord:

"Ten eerste wil ik opmerken dat eerdere verwachtingen dat grote aantallen patiënten direct zouden worden overgezet op deze middelen niet zijn uitgekomen. Dit komt door de behoedzame introducering van de nieuwe middelen en het behoudend voorschrijven door artsen. Dit is iets waar onder andere uw programma destijds terecht aandacht voor vroeg.
Ik ben blij dat niet meteen de volledige studie is gestart, maar eerst met een pilot is begonnen. Hierdoor is nu vroegtijdig aangetoond dat de methodologie verbeterd kan worden, waardoor dit nu nog kan worden bijgestuurd. Ik ben wel teleurgesteld dat hierdoor vertraging is opgelopen. Maar deze vertraging heeft voor het verzamelen van data geen invloed.
Ik heb ZonMW gevraagd om het nieuwe onderzoek dat de beroepsgroep voorstelt goed te beoordelen. Ik reken erop dat onder leiding van de cardiologen een verbeterde methodologie wordt gekozen, zodat er een goede studie uitgevoerd wordt, die ook internationaal zijn meerwaarde zal hebben."