Antwoorden Belastingdienst

Antwoorden op vragen van Argos over deal met PostNL

In reactie op jullie vragen het volgende.

1. Bestaat de deal met Post.nl waarover de Volkskrant berichtte in
mei van dit jaar, nog steeds?

Door onze wettelijke geheimhoudingsplicht (art. 67 van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen), kan ik niet ingaan op specifieke situaties. Mogelijk
kun je contact opnemen met de woordvoerder van PostNL. Die heeft
overigens nav het artikel in de Volkskrant eerder dit jaar
aangegeven dat het niet om een “deal” ging, maar een gewone
afspraak met de Belastingdienst die gold tot en met 2013.

2. Zijn er deals met andere bedrijven die pakketbezorgers in dienst
hebben? 3. Is er zo’n overeenkomst met DHL?

Ook hiervoor geldt dat ik niet kan ingaan op specifieke situaties. In
zijn algemeenheid is het zo dat iedere opdrachtgever zijn proces op
fiscale gevolgen kan laten toetsen door de inspecteur van de
Belastingdienst. De opdrachtgever kan dus de vraag stellen: "Als ik
deze arbeidsrelatie aanga, hoe beoordeelt u die dan? Is dat een
dienstbetrekking?" De belastinginspecteur toetst dit binnen fiscale
wet- en regelgeving. Als de inspecteur hier vooraf duidelijkheid over
geeft, kan de Belastingdienst nog steeds achteraf toetsen of de
feiten die gepresenteerd zijn zich ook daadwerkelijk voordoen.

4. Is het wel eens voorgekomen dat een pakketbezorger niet als
zzp-er is geaccepteerd?

Dat kan in individuele gevallen voorgekomen zijn. Dat wordt echter
op dossierniveau bijgehouden. Daar heeft de Belastingdienst geen
integraal overzicht van.

Met vriendelijke groet,

Adriaan Ros
Persvoorlichter Belastingdienst
Ministerie van Financiën
Centrale Directies | Directie Communicatie