Antwoorden van het Ministerie van Financiën

Antwoorden op vragen van Argos over tax rulings

Waarom worden deze twee documenten vertrouwelijk aan de Tweede Kamer verstrekt?

Het betreft hier EU-documenten die vertrouwelijk tussen de EC en de EP zijn gedeeld. Het is niet aan Nederland om die vervolgens openbaar te maken.

Twee wetenschappers van de Universiteit van de Amsterdam hebben deze twee documenten opgevraagd bij de Europese Commissie
en deze gekregen. Waarom worden de documenten vertrouwelijk aan de Kamer verstrekt terwijl iedere burger de documenten zo kan opvragen bij en ontvangen van de Europese Commissie?

Verder lijkt me deze vraag vooral thuishoren bij de EU. Wij respecteren de vertrouwelijkheid van EU-stukken.

Waarom worden de documenten nu pas vertrouwelijk verstrekt aan de Tweede Kamer, terwijl de heer Omtzigt van het CDA op 25 juni 2015 de staatssecretaris al heeft verzocht om deze documenten openbaar te laten maken?

Er is afgesproken (motie Omzigt) dat de zelfde documenten die aan de taxe-commissie zijn verstrekt, ook met de kamer worden gedeeld. Deze documenten zijn door de EU onlangs gedeeld met de Taxe-commissie, daarom worden ze nu ook aan de kamer gestuurd.

Waarom maakt de staatssecretaris de twee documenten niet openbaar?

Zie het antwoord op de eerste vraag.

De Code of Conduct Group beoordeelt of belastingmaatregelen schadelijk zijn of niet. Daarbij zeggen zij dat er rekening moet worden gehouden met het feit of er sprake is van een gebrek aan transparantie over belastingmaatregelen: “when assessing whether such measures are harmful, account should be taken of, inter alia: whether tax measures lack transparency, including where legal provisions are relaxed at administrative level in a non-transparant way. […] The Group could discuss whether they accept the different policies operated by Member States in this area or whether they would rather see some form of coordination, be it by establishing minimum standards or by identifying best practices.”  (zie Room Document #1, Code of Conduct Group (Business Taxation), 18 November 2009, ORIGIN: Commission Services, pagina 3 en 4). Is er uit deze besprekingen binnen de Gedragscodegroep voortgekomen dat Nederland voldoende transparant is over rulingpraktijken, of was het oordeel van de Gedragscodegroep dat Nederland niet transparant genoeg is?

De gesprekken hebben geleid tot een duidelijker APA/ATR-beleid, waardoor het gehele beleid ook transparanter werd.

Nederland heeft geen data over specifieke rulings aangeleverd aan de Europese Commissie in het kader van de questionnaire uit 2009. Wat is daar de reden voor, aangezien andere landen, bijvoorbeeld Tsjechië, Frankrijk, Cyprus, Malta en Portugal (zie Room Document #1, Code of Conduct Group (Business Taxation), 18 November 2009, ORIGIN: Commission Services, de tabel op pagina 3) deze data wel hebben aangeleverd?

Er is informatie aangeleverd, maar de onderverdeling naar specifieke categorieën van rulings waar destijds om werd gevraagd, werd niet als zodanig door ons bijgehouden.

In zijn brief van 3 september 2015 geeft de staatssecretaris aan hij in strijd zou handelen met de formele procedures van de Gedragscodegroep door room documents aan derden ter beschikking te stellen. Hoe kan het dan dat de Europese Commissie deze room documents wel aan derden ter beschikking heeft gesteld, namelijk twee wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam. Wat vindt de staatssecretaris daarvan, dat de Europese Commissie zich niet aan het vertrouwelijke karakter van de Gedragscodegroep en de room documents heeft gehouden?

Zie het antwoord op vraag 2.

Is er sprake van een of meerdere uitzonderingsgronden wat betreft de Europese transparantieverordening uit 2001 die het openbaar maken van deze documenten belemmeren?

Dit lijkt me een vraag voor de EU.