Correspondentie tussen Argos en VWS/VenJ

Na Wob-verzoeken bij de gemeente Utrecht en het ministerie van VWS bleek dat de verdwenen documenten over de inzet van loktieners in Utrecht inderdaad niet boven tafel kwamen.

Daarop stuurden wij - op instigatie van de betrokkene - een brief naar een ambtenaar van VenJ: klopt het dat VWS had gevraagd om deze documenten te verwijderen?

De brief leidt tot een mailwisseling met de persvoorlichter van VenJ.

Ondertussen mailen we onze vragen ook aan VWS: heeft een toenmalige ambtenaar inderdaad documenten verwijderd in opdracht van de leiding van de directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VGP)? De uitgebreide vragenlijst leidde tot nogal mistige antwoorden, waarop VWS geen enkele toelichting wenst te geven.

In de bijlage vind u het document van de brief van Argos aan het ministerie van VenJ, de mailwisseling tussen Argos en de persvoorlichter van VenJ en de mailwisseling tussen Argos en het ministerie van VWS.