De Wethouder Krijgt de Staatssecretaris aan de Lijn

De storing in het afluistersysteem van de politie waarbij in 2012 het telefoongesprek tussen VVD-politici Fred Teeven en Jos van Rey verloren ging, is mogelijk opzettelijk veroorzaakt.

Peter van Koppen is hoogleraar Rechtspsychologie aan de Faculteiten der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit Amsterdam. Van Koppen woog twee mogelijke scenario’s tegen elkaar af: 1. er is sprake geweest van een spontane storing en 2. het tapsysteem is doelbewust uitgezet. Hij baseerde zich daarbij onder meer op informatie van de advocaat van Van Rey en het rapport van de Auditdienst Rijk (ADR), die in opdracht van het ministerie van V&J de tapfaciliteit en de storing van september 2012 onderzocht.

‘Op het materiaal dat er nu ligt, zitten er aan het scenario het is een spontane storing geweest wel een aantal heel vreemde dingen’, zegt Van Koppen in Argos. ‘Er is geen proces verbaal opgemaakt, er is geen melding gedaan, de leverancier van het tapsysteem heeft het systeem gereset. Formeel moeten de leverancier toestemming aan de politie vragen om het systeem te resetten, want het resetten zorgt ervoor dat een heleboel gegevens verloren gaan. Die toestemming is niet gevraagd. Dat zijn allemaal gegevens die beter passen bij een scenario er is doelbewust iets gedaan in plaats van een scenario er is toevallig een storing geweest.’

Het volledige artikel dat Peter van Koppen naar aanleiding van het verdwenen tapgesprek schreef,  "De Wethouder Krijgt de Staatssecretaris aan de Lijn", is hieronder te lezen.